Registr plátců DPH

Registr plátců DPH registruje veškeré plátce daně z přidané hodnoty, a to jak osob fyzických, tak osob právnických, na území české republiky, případně na území Evropské unie či jejích jednotlivých států. Než se začneme zabývat přímo registrem a jeho funkcemi, vysvětleme si nejprve pojmy, který s registrem a DPH souvisejí - Daň z přidané hodnoty, plátce daně z přidané hodnoty nebo daňový doklad.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty jak už sám název napovídá zdaňuje přidanou hodnotu, která se v průběhu opracování materiálu k němu přidá, aby mohl vzniknout konečný výrobek. Obdobně je tomu i u poskytování služby. DPH je upraveno zákonem o dani z přidané hodnoty číslo 235/2004 Sb.

Plátce DPH

Plátcem DPH, tedy osobou, která má povinnost odvádět finanční prostředky do státní pokladny, se stává povinně fyzická (jednotlivý živnostník) nebo právnická osoba (zjednodušeně celý podnik) pokud:

  • Firemní obrat (objem finančních prostředků utržených za rok) je vyšší než milion korun
  • Poskytuje nebo nakupujeme služby od plátce z Evropské Unie nebo zde nakupujeme zboží
  • Pokud nastupuje jako dědic do firmy, která již plátcem je
  • Nebo je členem sdružení, v němž je jiný člen plátcem DPH

Dále je možné stát se plátce dobrovolně a to tehdy, pokud je tato skutečnost pro firmu nebo jednotlivce výhodnější. Výhoda převažuje u výrobců, kteří nabízejí zboží, případně služby, ve snížené sazbě DPH (dnes již není příliš běžné) nebo pokud větší část zákazníků a dodavatelů podniku jsou plátci.

Daňový doklad

Daňové doklady mají přesně dané náležitosti. Rozlišit můžeme mezi dokladem zjednodušeným a klasickým. Zjednodušený doklad je možné použít pouze na prodeje do deseti tisíc korun, pro ostatní prodeje je nutné použít doklad klasický.

Sexy spodní prádlo dámské značkové oblečení chce každá slečna, povinné ručení porovnání na Fiestu, funkčnost internetového obchodu umí dělat grafické studio, nová kvalitní jímka

Registr plátců dph